Bản in     Gởi bài viết  
Tài Nguyên Môi Trường 
Văn phòng UBND Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu dịch vụ “Theo dõi Thủ tục tài nguyên môi trường”  trực tuyến trên Website UBND Huyện.

Dịch vụ này sẽ cho phép tổ chức, cá nhân:
•    Đăng ký và theo dõi tình trạng hồ sơ

Danh sách thủ tục:
 • Trích đo địa chính thửa đất
 • Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Tải mẫu đơn
 • Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệpTải mẫu đơn
 • Giao đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
 • Cho thuê đất trồng cây hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp
 • Cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
 • Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khácTải mẫu đơn
 • Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
 • Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
 • Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
 • Cấp đổi Giấy chứng nhậnTải mẫu đơn
 • Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
 • Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót
 • Cung cấp thông tin đất đaiTải mẫu đơn
 • Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký  thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký
 • Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấpTải mẫu đơn
 • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép. Tải mẫu đơn
 • Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại điểm k và điểm I khoản 1 Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ
 • Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtTải mẫu đơn
 • Tách thửa, hợp thửaTải mẫu đơn
 • Đăng ký nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtTải mẫu đơn
 • Đăng ký nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất
 • Đăng ký nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
 • Đăng ký đăng ký cho thuê, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất
 • Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 • Đăng ký góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
 • Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng câyTải mẫu đơn
 • Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ qua mạng gồm các bước sau:

Bước 1: Công dân mang hồ sơ đến nộp hoặc có thể nộp trực tuyến qua mạng 
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và nhập thông tin hồ sơ, in phiếu biên nhận cho người dân (trên phiếu biên nhận có mã số pin để người dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho các phòng ban giải quyết.
Bước 4: Khi hồ sơ đã giải quyết bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả hồ sơ cho người đăng ký.

Ủy Ban Nhân Dân huyện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm hoàn thiện và phục vụ ngày một tốt hơn dịch vụ “Đăng ký và theo dõi cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trực tuyến”.
 

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.
Email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn , Điện Thoại : (84)0651.3727474
Website: http://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/3cms/
 


Chân thành cảm ơn Quý vị

 

 

Trở về