Bản in     Gởi bài viết  
Lao Động Thương Binh Xã Hội 
Văn phòng UBND Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu dịch vụ “Theo dõi Các thủ tục của Lao Động Thương Binh Xã hội” trực tuyến trên Website UBND Huyện.

Dịch vụ này sẽ cho tổ chức, cá nhân:
•  Đăng ký và theo dõi tình trạng hồ sơ

Danh sách thủ tục:
 
 • Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.. Tải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa họcTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa họcTải mẫu đơn
 • Chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công khi từ trần.. Tải mẫu đơn
 • Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trầnTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có côngTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Tải mẫu đơn
 • Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.Tải mẫu đơn
 • Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng.Tải mẫu đơn
 • Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng.Tải mẫu đơn
 • Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổiTải mẫu đơn
 • Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sócTải mẫu đơn
 • Trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú.
 • Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật.
 • Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hộiTải mẫu đơn
 • Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Tải mẫu đơn
 • Thủ tục cấp giấy báo tử.
 • Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyTải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến.Tải mẫu đơn
 • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩ vụ quốc tế.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng.Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tậtTải mẫu đơn
 • Cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công”.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.Tải mẫu đơn
 • Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp Huyện quản lý.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội.Tải mẫu đơn
 • Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào nhà xã hội.Tải mẫu đơn
 • Hỗ trợ cho phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài trở về.Tải mẫu đơn
 • Hồ sơ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sởTải mẫu đơn
 • Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội.Tải mẫu đơn
 • Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo.
 • Cấp lại sổ chứng nhận hộ nghèo.
 • Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước không thuộc diện bảo hiểm y tế bắt buộc. Tải mẫu đơn
 • Chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước.Tải mẫu đơn
 • Cấp và đổi Sổ theo dõi trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.Tải mẫu đơn
 • Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy giới thiệu đi Thăm viếng mộ liệt sỹ.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Tải mẫu đơn
 • Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo cho người có công hoặc con của người có công với cách mạng. Tải mẫu đơn
 • Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các đối tượng chính sách khi từ trầnTải mẫu đơn
 • Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủTải mẫu đơn
 • Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.Tải mẫu đơn
 • Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình cá nhân nhận nuôi dưỡng.
 • Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.Tải mẫu đơn
 • Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi.
 • Thừa hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
 • Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú.
 • Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồngTải mẫu đơn
 • Tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội.Tải mẫu đơn
 • Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.Tải mẫu đơn
 • Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú.
 • Giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủTải mẫu đơn

Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ qua mạng gồm các bước sau:

Bước 1: Công dân mang hồ sơ đến nộp hoặc có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và nhập thông tin hồ sơ, in phiếu biên nhận cho người dân (trên phiếu biên nhận có mã số pin để người dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho các phòng ban giải quyết.
Bước 4: Khi hồ sơ đã giải quyết bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả hồ sơ cho người đăng ký.

 

Ủy Ban Nhân Dân Huyện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm hoàn thiện và phục vụ ngày một tốt hơn dịch vụ “Đăng ký và theo dõi thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội trực tuyến”.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.
Email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn , Điện Thoại : (84)0651.3727474
Website: http://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/3cms/

Chân thành cảm ơn Quý vị

 

Trở về