Bản in     Gởi bài viết  
Kinh tế hạ tầng 
3cms/upload//File/02.1-don%20Luan.doc 
Văn phòng UBND Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu dịch vụ “Theo dõi cấp giấy phép Xây dựng trực tuyến” trên Website UBND Huyện

Dịch vụ này sẽ cho phép tổ chức, cá nhân:
•    Theo dõi tình trạng hồ sơ

Danh sách thủ tục:
 • Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nhà ở riêng lẻ tiếp giáp hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh hoặc theo quy định của UBND cấp huyện thuộc địa giới hành chính của huyện, thị xãTải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (có vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy định hành lang lộ giới). Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình, nhà riêng lẻTải mẫu đơn
 • Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà riêng lẻ
 • Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (có vị trí tiếp giáp với hành lang các trục giao thông Quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện đã có quy định hành lang lộ giới)Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻTải mẫu đơn
 • Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lýTải mẫu đơn
 • Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.Tải mẫu đơn
 • Thẩm định quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới
 • Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
 • Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Tải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượuTải mẫu đơn
 • Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.Tải mẫu đơn
 • Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhTải mẫu đơn
 • Cấp giấy phép kinh doanh lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc láTải mẫu đơn
 • Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc láTải mẫu đơn
Bước 1: Công dân mang hồ sơ đến nộp
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và nhập thông tin hồ sơ, in phiếu biên nhận cho người dân (trên phiếu biên nhận có mã số pin để người dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho các phòng ban giải quyết.
Bước 4: Khi hồ sơ đã giải quyết bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả hồ sơ cho người đăng ký.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm hoàn thiện và phục vụ ngày một tốt hơn dịch vụ “Theo dõi cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng”.
 

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.
Email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn , Điện Thoại : (84)0651.3727474
Website: http://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/3cms/
 

 


Chân thành cảm ơn Quý vị

 

Trở về