Bản in     Gởi bài viết  
Kinh doanh 
 Văn phòng UBND Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu dịch vụ “Theo dõi thủ tục  đăng ký kinh doanh” trực tuyến trên Website UBND Huyện.
 

Dịch vụ này sẽ cho phép tổ chức, cá nhân:

•   Đăng ký và theo dõi tình trạng hồ sơ

Danh sách thủ tục:
 • Đăng ký lập hộ kinh doanh  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.  Tải mẫu đơn
 • Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thành lập hợp tác xã . Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc HTX.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh).  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký đổi tên hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất.  Tải mẫu đơn
 • Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập.  Tải mẫu đơn
 • Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã
 • Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp bị mất)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị mất)
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp bị hỏng)
 • Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện.  Tải mẫu đơn
 • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnTải mẫu đơn
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư
 • Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện
 • Thẩm định kết quả đấu thầu.  Tải mẫu đơn
 • Thanh lý tài sản Nhà nước
 • Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
 • Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp
 • Bán đấu giá tài sản thanh lý.  Tải mẫu đơn

Quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ qua mạng gồm các bước sau:

Bước 1: Công dân mang hồ sơ đến nộp hoặc có thể đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và nhập thông tin hồ sơ, in phiếu biên nhận cho người dân (trên phiếu biên nhận có mã số pin để người dân có thể theo dõi tình trạng hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho các phòng ban giải quyết.
Bước 4: Khi hồ sơ đã giải quyết bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả hồ sơ cho người đăng ký.

Ủy Ban Nhân Dân Huyện mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị nhằm hoàn thiện và phục vụ ngày một tốt hơn dịch vụ “Đăng ký và Theo dõi cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến”.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Phú Nghĩa – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.
Email: ubndhbgm@binhphuoc.gov.vn , Điện Thoại : (84)0651.3727474
Website: http://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/3cms/

Chân thành cảm ơn Quý vị
 

 

 

Trở về